Trình duyệt của bạn không được hỗ trợ.Liên hệ : truongsofm@gmail.com Hoặc sử dụng (Chrome) và (Firefox)
Chào cậu,

Cậu có biết một điều là :
Cậu là người con gái tớ yêu nhất !
Cậu đáng yêu nhất !
Mà đáng ghét cũng chính là cậu !
Cậu là một điều may mắn trong cuộc sống của tớ
..."Có Cậu, tớ sẽ chẳng cần điều gì khác <3"
Cậu có nhìn thấy cây trái tim kia không ? :3 "
Mỗi trái tim rụng xuống là 1 trái tim khác lại hiện lên"
Cũng như tớ hiện tại....
Yêu Cậu cho đến khi nào tớ không còn tồn tại <3
Vi Bình IS MY LIFE' :*

-- Only Vi Bình --

Truong <3 Binh Time of love...